Pojištění majetku

Pojištění majetku

Pojištění majetku patří k základním druhům pojištění. Slouží k ochraně majetku před všemi důležitými riziky: poškození, zničení (zejména požárem, přímým úderem blesku, výbuchem, vodou z vodovodního nebo kanalizačního potrubí, vichřicí, krupobitím, tíhou sněhu, pádem stromu nebo letadla) či odcizení nebo vandalizmus. Pojistit lze věci vlastní i takové, na kterých má pojištěný pojistný zájem. Pojištění majetku se vztahuje se na

• nemovitosti (dům, byt, společné prostory domu)
• věci movité (zařízení domácnosti)
• rekreační domácnost

Připojistit lze i speciální rizika, jako jsou

• škody způsobené nepřímým úderem blesku (přepětí, zkrat na elektronických přístrojích nebo zařízeních)
• škody způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou
• škody způsobené zatékáním srážkové vody
• rozbití skla (např. okna, skleněné plochy nábytku, sklokeramické varné desky)
• pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě, v případě potřeby včetně odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete.