Nahlášení škody

Nastane-li škodní událost, naši specializovaní pracovníci jsou připraveni zajistit pro vás nahlášení škody i aktivně převzít veškerou komunikaci s pojistitelem.

Škody MAJ a ODP

Hlášení a evidenci majetkových a odpovědnostních  pojistných událostí  (s výjimkou POV/HAV)  zajišťuje:

Škody POV a HAV

Zahraniční škody

Oznámení zahraniční škody POV a škody způsobené zahraničním účastníkem v České republice zajišťuje

Elektroworld

Oznámení škody z produktového pojištění prodloužené záruky k výrobkům zakoupených v síti Elektroworld